ศูนย์อายุรกรรม

43911 views

center31

icon check up

ให้เราดูแลปัญหาสุขภาพคุณอย่างผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์อายุรกรรมให้ความห่วงใยกับคนไข้ทุกรายอย่างดี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างแม่นยำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039-552-777
ฉุกเฉิน tel 1719