แพคเกจเหมาจ่ายสบายกระเป๋า

ศูนย์สุขภาพสตรี

package Save OB GYN title

ศูนย์สุขภาพสตรี

  • ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง 120,000 บาท
  • ผ่าตัดผ่านกล้อง เช่น เลาะพังพืด, ถุงน้ำรังไข่, ปีกมดลูก, จี้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ 99,900 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องพักฟื้นมาตรฐาน ค่าอาหาร ค่าบริการโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนโรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจรักษา กรณีผู้ป่วยนอกก่อนการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก่อนการผ่าตัด
  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด
  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายสภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด
  • โปรแกรมผ่าตัดนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดในโปรแกรมได้
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้เฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพตราดเท่านั้น
Brochure
Expire 31 ธันวาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดเข้ารับบริการ โทร. 039 552 777 หรือ โทร. 039 612 000
1691 views