พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง

IMG 8661

 นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรุงเทพตราด มอบทุนการศึกษาโครงการ ปฏิบัติการแพทย์ ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) จำนวน 5 ทุน รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้แก่

  • อาสาสมัครมูลนิธิสว่าง บุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด (อ.เมืองตราด และอ.เกาะช้าง)
  • อาสาสมัครสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ่งไล้ 6

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีความ ปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพของทีมการแพทย์ฉุกเฉินใน จ.ตราด ก่อนส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์รักษาต่อไป ณ วันที่ 14 กันยายน 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วย ... รูปภาพ 1   พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วย ... รูปภาพ 2   พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วย ... รูปภาพ 3