มอบทุนการศึกษา

IMG 7311 web

นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ถ่ายภาพร่วมกับ นายแพทย์นพดล ดิษยนันทกานต์ ในโอกาสที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว และสาขารังสีแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับลูกหลาน และนำความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวตราดต่อไป เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560