โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวตราด

2017 04 21 101408

ออกหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่บางกอกแอร์
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำโดย พญ.ธัญญนีย์ เรืองบัณฑิต ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวตราด ในเขตพื้นที่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ ณ ที่ทำการ อบต.บางปิด โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาจำนวน 80 คน
ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณ นายกสุชาติ จิตมุ่งมโนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด ที่สนับสนุนสถานที่และอำนวยความสะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

*หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งต่อไป วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ วัดท่ากระท้อน อ.เขาสมิง เวลา 09.00 - 12.00 น. แล้วนะครับ

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพ ... รูปภาพ 1   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพ ... รูปภาพ 2   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพ ... รูปภาพ 3   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพ ... รูปภาพ 4   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพ ... รูปภาพ 5   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพ ... รูปภาพ 6   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพ ... รูปภาพ 7   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพ ... รูปภาพ 8   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพ ... รูปภาพ 9