เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพดี เริ่มต้นที่ “ใจ”

671 views

 

Healthy Mind Healthy Life title

 

เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพดี เริ่มต้นที่ “ใจ”

 

ภาวะแวดล้อมของสังคมยุคปัจจุบัน ส่งผลให้คนต้องเผชิญกับความเครียด ความกดดัน และความไม่สบายใจนานาชนิด ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบ ปัญหาสุขภาพจิต สูงถึงร้อยละ 25 ของประชากรโลก หรือ ทุกๆ 1 คน ใน 4 คน จะประสบกับปัญหาสุขภาพจิตในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต


นอกจากการเจ็บป่วยทางอารมณ์ เช่น โรคซึมเศร้า วิตกกังวล อารมณ์สองขั้ว (ไบโพลาร์) หรือการเจ็บป่วยทางความนึกคิดและการรับรู้ เช่น โรคย้ำคิดย้ำทำ หูแว่ว หวาดระแวง ปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาทางใจยังหมายรวมถึง ปัญหาการนอนไม่หลับ โรคแพนิค (หายใจไม่อิ่ม) โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ การติดบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ภาวะความเครียดจากการเจ็บป่วยเรื้อรังทางกาย (เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง อัมพฤกษ์อัมพาต) รวมทั้งปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น เช่น สมาธิสั้น ก้าวร้าว ออทิสติก และภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

 

ความก้าวหน้าขององค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ช่วยให้ความเจ็บป่วยทางใจหรือโรคทางจิตเวช เป็นโรคที่สามารถรักษาได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า มีผู้ป่วยทางใจเพียง 1 ราย ใน 3 ราย หรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเท่านั้น ที่เข้ารับการรักษาที่เหมาะสมจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การเพิกเฉยละเลย และการถูกแบ่งแยกจากสังคม รวมถึงความอายของผู้ป่วยหรือญาติ เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการเข้ารับการรักษา

 

ที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพดี เริ่มต้นที่ “ใจ” เราจึงพัฒนาบริการด้านสุขภาพจิต ให้มีความครอบคลุมและเชื่อมโยงกับบริการด้านสุขภาพกาย ในบรรยากาศที่ให้ความผ่อนคลาย สบายใจ อบอุ่น และเป็นส่วนตัว เพื่อช่วยให้การมาพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือน่าอายอีกต่อไป

 

พญ.เพ็ญชาญา อติวรรณาพัฒน์ จิตแพทย์
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
โทร. 039-552-777