ศูนย์กุมารเวช

5531 views

center20

icon child

ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงวัยรุ่นให้การตรวจวินิจฉัย ผู้ป่วย เด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไปจนถึง อาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิดพยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรม และมีประสบการณ์สูงในการดูแลผู้ป่วยเด็ก มีความพร้อมในการดูแล และให้การรักษาเบื้องต้น เช่น การดูดเสมหะ การพ่นยาขยาย หลอดลม การลดไข้เพื่อกันการชัก เป็นต้น เพื่อให้ผู้ปกครองลดความกังวลใจในอาการของลูก และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ศูนย์ กุมารเวชศาสตร์กรุงเทพตราด เน้นการให้บริการแบบครบวงจร เริ่มจากการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งให้คำแนะนำ ในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเด็ก เด็กสุขภาพดี ตามหลักการแพทย์เสมือนหนึ่ง เป็นบุคคลในครอบครัวแล้วศูนย์กุมารเวชศาสตร์กรุงเทพตราด ยังให้ความสำคัญ ในการช่วยเหลือ และดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤตที่มีความ จำเป็นต้องรีบย้าย จากสถานพยาบาลอื่น หรือจากบ้าน ด้วยการจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการอบรมอย่างเข้มข้น และมีประสบการณ์สูง โดยมีทีมกุมารแพทย์ให้คำแนะนำ

รพ.กรุงเทพตราด

ให้บริการ คลินิกเด็ก ทุกวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ ถึง 5 ทุ่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039-552-777
ฉุกเฉิน tel 1719